infolinia

Wydarzenia

  

 

28 października 2019
Dla żaby, lisa i jelenia linia Poznań – Szczecin też się zmienia
Foto: materiały własne
Jak czytamy na stronie internetowej, PKP PLK S.A. zapowiadają realizację inwestycji, które pomogą żabom, wilkom, wydrom i jeleniom swobodniej przekraczać tory na linii kolejowej z Poznania do Szczecina.


Jak czytamy na stronie internetowej, PKP PLK S.A. zapowiadają realizację inwestycji, które pomogą żabom, wilkom, wydrom i jeleniom swobodniej przekraczać tory na linii kolejowej z Poznania do Szczecina.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na ponad 90 obiektach zapewnią przejścia dla ssaków, gadów i płazów. Zarządca infrastruktury podczas prowadzenia inwestycji za 4 mld zł współfinansowanej z instrumentu CEF „Łącząc Europę” dba o skuteczną ochronę środowiska.
Wzdłuż trasy kolejowej z Poznania do Szczecina żyją m.in. wilki, wydry, żółwie błotne i żmije zygzakowate. Z myślą o nich PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują wiadukt pod torami dla małych i średnich zwierząt oraz 8 przepustów dla płazów. Ponadto dla potrzeb zwierzęcych wędrówek zostaną zmodernizowane istniejące obiekty. W sumie ponad 80 obiektów, w tym 66 mostów, 6 wiaduktów i 13 przepustów będzie służyło małym i dużym zwierzętom.
Kolejowe mosty będą wyposażone w specjalne półki, które umożliwią zwierzętom pełzanie, skakanie lub dreptanie nad rzekami. Wiadukty pod i nad linią kolejową pozwolą bezpiecznie przekroczyć tory sarnom, wilkom, dzikom czy lisom. Płazy bez problemu będą korzystać ze specjalnie dla nich dostosowanych przepustów pod torami.
Prace na torach między Wielkopolską a Pomorzem Zachodnim prowadzone są w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”.
Więcej informacji na ten temat na stronie PKP PLK S.A.


21 października 2019
Jest szybciej i ciszej
Foto: materiały własne
W październiku na ponad 20 km odcinku linii kolejowej z Poznania do Obornik specjalna maszyna wyszlifowała tory. Efektem jest wyższy komfort podróży na modernizowanej trasie Poznań – Piła. Wszystkie prace, w ramach inwestycji za 500 mln zł z RPO województwa wielkopolskiego, planowane są do końca roku.


W październiku na ponad 20 km odcinku linii kolejowej z Poznania do Obornik specjalna maszyna wyszlifowała tory. Efektem jest wyższy komfort podróży na modernizowanej trasie Poznań – Piła. Wszystkie prace, w ramach inwestycji za 500 mln zł z RPO województwa wielkopolskiego, planowane są do końca roku.

Nowe tory między Poznaniem a Obornikami to większe bezpieczeństwo i ograniczenie oddziaływania przejeżdżających pociągów na otoczenie. Poziom hałasu zmniejsza też szlifowanie szyn. Prace takie przeprowadzono z wykorzystaniem specjalnego pociągu Speno. To ważąca ok. 270 ton i długa na ok. 80 m maszyna, która bada powierzchnię szyn, a następnie ściera ją specjalnymi kamieniami ściernymi, by przywrócić szynie kształt i usunąć ewentualne wady spowodowane przejazdem pociągów. Nacisk i kąt pracy określany jest z dokładnością do dziesiętnych części milimetra. Maszyna może działać bez istotnego ograniczania ruchu pociągów. Prace na linii Poznań – Piła, były wykonywane w nocy, gdy jest mniejsza liczba składów. Tory na ponad 20 km odcinku Poznań – Oborniki były szlifowane na początku października.


10 października 2019
Rozbudowa w Palędziu
Foto: materiały własne
Dojście na perony w Palędziu będzie z obu stron stacji. Obiekt ułatwi dostęp wszystkim podróżnym. Takie efekty zapowiada podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Dopiewo oraz PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.


Dojście na perony w Palędziu będzie z obu stron stacji. Obiekt ułatwi dostęp wszystkim podróżnym. Takie efekty zapowiada podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Dopiewo oraz PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.

Jak czytamy na stronie internetowej PKP PLK SA list intencyjny dotyczy współpracy w zakresie wydłużenia przejścia podziemnego na stacji Palędzie linia Poznań – Kunowice. Rozpoczęcie prac planowane jest do 2022 r.
W podpisanym dokumencie obie strony deklaruję współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w Palędziu. Wydłużone przejście podziemne ma ułatwić mieszkańcom Palędzia i okolic korzystanie z kolei – bezpieczne i sprawne przejście na perony i do dworca pod torami linii Poznań – Kunowice zarówno od strony Palędzia jak i Dąbrówki.
Obiekt zostanie rozbudowany z ok. 15 m do ok. 55 m. W przejściu będzie jasne oświetlenie i czytelne oznakowanie. Dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się powstanie winda oraz pochylnia. Prace obejmą także istniejącą część przejścia podziemnego.
Jak informują PKP PLK SA zasady współpracy oraz finansowanie przedsięwzięcia ustalą odrębne porozumienia. Szczegółowy zakres i szacunkowa wartość przebudowy przejścia podziemnego będą znane po wykonaniu dokumentacji projektowej. W jej opracowaniu pomoże przygotowana już przez gminę wstępna koncepcja prac.
Planowana inwestycja istotnie uzupełni prace przeprowadzonych na stacji Palędzie. W latach 1997 – 1998 r. zmodernizowano dwa perony, ułożono nową nawierzchnię, zamontowano oświetlenie, ławki oraz wiaty. Przebudowano układ torowy, co zwiększyło przepustowość i zapewniło sprawny i bezpieczny ruch pociągów na ważnej linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Kunowice na odcinku Poznań Główny – Kunowice.


10 października 2019
PKM z kolejnymi połączeniami
Foto: materiały własne
Od stycznia, wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, pociągi oznaczone logo PKM pojadą do Obornik i Wrześni. W ten sposób, z dziewięciu linii kolejowych prowadzących z Poznania, sześć będzie w systemie. W następnym etapie do PKM przystąpią samorządy położone wzdłuż linii w kierunku Wronek, Gniezna i Kościana.


Od stycznia, wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, pociągi oznaczone logo PKM pojadą do Obornik i Wrześni. W ten sposób, z dziewięciu linii kolejowych prowadzących z Poznania, sześć będzie w systemie. W następnym etapie do PKM przystąpią samorządy położone wzdłuż linii w kierunku Wronek, Gniezna i Kościana.

W ubiegłym roku, w czerwcu rozpoczęła funkcjonowanie Poznańska Kolej Metropolitalna. Pociągi z logo PKM wyruszyły na cztery linie, z Poznania w kierunku: Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina, Nowego Tomyśla i Wągrowca. Natomiast we wrześniu uruchomiona została relacja z Poznania Głównego do Swarzędza, która rok później (wrzesień tego roku) została wydłużona do Kostrzyna Wlkp.
Dzisiaj porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) podpisali przedstawiciele samorządów położonych wzdłuż linii prowadzących do Obornik i Wrześni. Odnośnie linii do Rogoźna dokumenty podpisali przedstawiciele województwa wielkopolskiego, miasta Poznania, gmin Suchy Las, Oborniki, Rogoźno oraz powiatów obornickiego i poznańskiego, a w przypadku drugiej linii przedstawiciele województwa wielkopolskiego, miasta Poznania, gmin Swarzędz, Kostrzyn, Nekla, Września oraz powiatów wrzesińskiego i poznańskiego. Następnym etapem będzie podpisanie umów, a ostatnim fizyczne uruchomienie połączeń na tych dwóch liniach w ramach systemu PKM. Dokumenty, które zawierają m.in. deklarację udziału samorządów we współfinansowaniu PKM, mają charakter deklaratywny i nie rodzą żadnych konsekwencji finansowych. Po podpisaniu porozumień zostaną one zaakceptowane przez rady samorządów, następnie przedstawiciele samorządów podpiszą wspólne umowy. – Nasze dzisiejsze spotkanie jest konsekwencją decyzji sprzed dwunastu lat, gdy podjęliśmy działania, które dały początek Stowarzyszeniu Metropolia Poznań. Wielu naszych mieszkańców chciałoby wszystko od razu. Jednak nie można niczego stworzyć natychmiast, ponieważ tworzenie jest procesem. I dzisiaj jesteśmy uczestnikami kolejnego etapu w pewnym procesie – powiedział w trakcie uroczystości Jan Grabkowski, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, starosta poznański.
Pociągi na wymienionych liniach w ramach systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej rozpoczną kursowanie wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, czyli na początku przyszłego roku. – Dla mnie ten projekt jest wyrazem naszej solidarności. Jeżeli chcemy rozwijać nasze województwo i metropolię Poznań to możemy to tylko wtedy zrobić jeżeli będziemy koszty ponosić solidarnie. Poznań nigdy nie będzie próbował z takiej solidarności się wyłamać. Jako prezydent Poznania chcę o tym zapewnić – mówił Jacek Jaśkowiak.
Poznańska Kolej Metropolitalna jest projektem bardzo dobrze przyjętym przez mieszkańców obszaru metropolii Poznań. Obecnie problemem jest niewystarczająca ilość taboru. – Docierają do nas słowa krytyczne, że w określonych porach pociągi są przepełnione. Stopniowo próbujemy to poprawiać, dokonujemy zakupów nowoczesnego taboru. Na terenie Wielkopolski mamy już pięć nowych dłuższych zestawów, a kolejne pięć jest w drodze. To zdecydowanie poprawi jakość naszych usług – uspokajał Wojciech Jankowiak wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Poznańska Kolei Metropolitalna (PKM) jest wspólnym przedsięwzięciem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. Jest to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie, współfinansowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz położone – wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego – gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej. Zakładana częstotliwości kursowania pociągów w systemie PKM w godzinach szczytu przewozowego wynosi 30 minut.
Poznańska Kolej Metropolitalna będzie obejmować swoim zasięgiem obszar
w promieniu ok. 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe PKM
na poszczególnych liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły.
Uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej następuje etapami, począwszy od połowy 2018 roku. Zakończenie wdrażania tego projektu przewidziane jest na 2021 rok.

4 października 2019
Bezkolizyjne wiadukty nad linią kolejową nr 354
Foto: materiały własne
Zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym na terenie Poznania, na linii PKM 5 z Poznania Głównego do Rogoźna, której uruchomienie zaplanowane jest z początkiem nowego roku. Dzięki współpracy Miasta Poznań i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach Krajowego Programu Kolejowego "Poprawa Bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" powstaną dwa bezkolizyjne wiadukty. Więcej informacji pod linkiem.

Zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym na terenie Poznania, na linii PKM 5 z Poznania Głównego do Rogoźna, której uruchomienie zaplanowane jest z początkiem nowego roku. Dzięki współpracy Miasta Poznań i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach Krajowego Programu Kolejowego "Poprawa Bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" powstaną dwa bezkolizyjne wiadukty. Więcej informacji pod linkiem.

4 października 2019
Otwarcie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w gminie Kórnik
Foto: materiały własne
W dniu 4 października 2019 roku został otwarty węzeł przesiadkowy zlokalizowany przy stacji Kórnik w miejscowości Szczodrzykowo. Gmina Kórnik znajdująca się na linii PKM 4 (Poznań Główny - Jarocin) od 2018 roku jest częścią systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.


W dniu 4 października 2019 roku został otwarty węzeł przesiadkowy zlokalizowany przy stacji Kórnik w miejscowości Szczodrzykowo. Gmina Kórnik znajdująca się na linii PKM 4 (Poznań Główny - Jarocin) od 2018 roku jest częścią systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła prawie 5,9 mln zł, z czego 3,8 mln zł stanowią środki unijne przyznane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dzięki inwestycji mieszkańcy gminy zyskają parking dla 21 samochodów osobowych, wiatę mogącą pomieścić 20 rowerów, dwa autobusy niskoemisyjne oraz ponad 2 km ścieżek rowerowych umożliwiających dojazd do nowego węzła.


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl