infolinia

Wydarzenia

  

 

22 sierpnia 2019
Kostrzyn w systemie PKM
Foto: materiały własne
Od 2 września, wraz z nowym rozkładem jazdy, Poznańska Kolej Metropolitalna będzie docierać do Kostrzyna. 22 sierpnia oficjalnie zainaugurowano połączenie, podpisano umowy. Kolejny etap w rozwoju PKM za nami. Na początku przyszłego roku planowane jest na tej trasie przedłużenie przejazdów w ramach PKM do Wrześni.


Od 2 września, wraz z nowym rozkładem jazdy, Poznańska Kolej Metropolitalna będzie docierać do Kostrzyna. 22 sierpnia oficjalnie zainaugurowano połączenie, podpisano umowy. Kolejny etap w rozwoju PKM za nami. Na początku przyszłego roku planowane jest na tej trasie przedłużenie przejazdów w ramach PKM do Wrześni.

Inauguracja połączenia miała miejsce w Kostrzynie. Na uroczystość zaproszonych gości zawiózł specjalny pociąg Poznańskiej Kolej Metropolitalnej (PKM). Wszyscy uczestnicy wydarzenia podkreślali wielkie znaczenie uruchomienia kolejnego odcinka dla rozwoju PKM. Celem PKM jest stworzenie dla mieszkańców lepszych, wygodniejszych i bezpieczniejszych warunków podróżowania po terenie obszaru metropolii Poznań. Projekt ma się przyczynić do popularyzacji transportu publicznego. – Sądząc po frekwencji na dzisiejszej uroczystości, domyślam się, że mieszkańcy gminy Kostrzyn z wielką niecierpliwością czekają na uruchomienie tego połączenia. Kolej metropolitalna to są dodatkowe, zwiększone liczby połączeń, na których finansowanie zdecydowały się solidarnie, oprócz samorządu województwa wielkopolskiego, również powiat poznański, miasto Poznań i zainteresowane gminy, przez które ten pociąg przejeżdża. Wspólny sukces odnieśliśmy dzięki harmonijnej współpracy zaangażowanych w projekt samorządów. To wiąże się oczywiście z finansami, ponosimy wspólny finansowy wysiłek – mówił Wojciech Jankowiak, marszałek województwa wielkopolskiego. Od 2 września na trasie do Kostrzyna kursować będą dodatkowo trzy pary pociągów.
W wydarzeniu w Kostrzynie, mimo, że był dzień powszedni uczestniczyło wielu mieszkańców gminy. Przybyłych witał Szymon Matysek burmistrz Kostrzyna. – Poznańska Kolej Metropolitalna wjechała dziś do Kostrzyna. To wielka radość, ale też i wielki komfort dla mieszkańców oraz satysfakcja dla kostrzyńskiego samorządu. PKM to kluczowy projekt konsekwentnie prowadzonej przez gminę Kostrzyn polityki transportowej, która wiąże się z popularyzacją i zachęcaniem mieszkańców do korzystania z transportu publicznego – powiedział burmistrz.
Poznańska Kolei Metropolitalna jest wspólnym przedsięwzięciem marszałka województwa wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, miasta Poznań, powiatu poznańskiego oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. Jest to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie, współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz położone – wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego – gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, o częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu przewozowego co 30 minut, zapewniający pasażerom odpowiedni komfort podróżowania. W czerwcu ubiegłego roku system kolejowych połączeń metropolitalnych zainaugurował funkcjonowanie na liniach do Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina, Nowego Tomyśla i Wągrowca, natomiast we wrześniu pociągi z logo PKM dojechały do Swarzędza.
Poznańska Kolej Metropolitalna docelowo będzie obejmować swoim zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe PKM na poszczególnych liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Rogoźno i Wronki. Zakończenie wdrażania tego projektu przewidziane jest na 2021 rok. – Mam nadzieję, że wraz z rozwojem połączeń w ramach systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej więcej mieszkańców będzie zostawiać samochody w garażach i korzystać z publicznego transportu kolejowego – mówił w Kostrzynie Jan Grabkowski, starosta poznański, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań. – Dla nas jest niezwykle ważne, żeby ten projekt, który uruchomiliśmy w interesie mieszkańców cały czas był realizowany i żeby zakończył się sukcesem. Czyli, żeby wszystkie połączenia na wszystkich liniach kolejowych kierunki ruszyły jak najszybciej. Miasto Poznań jest zakorkowane, powiat jest zakorkowany – dodał starosta. W uroczystości wziął udział również Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania. – Cieszę się, że dzisiaj czynimy kolejny krok w rozwoju poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dla nas, jako miasta Poznania jest to istotne, ponieważ dzięki temu połączeniu mogą państwo szybciej i bezpieczniej dojechać do naszego miasta. Jako Poznań cały czas będziemy angażować się w rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – zapewniał prezydent Wiśniewski.
Operatorem Poznańskiej Kolei metropolitalnej są Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. W uroczystości wziął udział Włodzimierz Wilkanowicz, prezes Zarządu Spółki. – Fakt, że dzięki koncepcji Poznańskiej Kolej Metropolitalnej rozwija się ilość połączeń to jest również satysfakcja dla nas, ponieważ rozwija się nasza spółka i powoli stajemy się największym w województwie pasażerskim przewoźnikiem regionalnym. Chcę zapewnić, że dodatkowe pociągi będą obsługiwane przez spółkę tak dobrze i z taką starannością jak dotychczas – mówił prezes.18 lipca 2019
Nowe pojazdy spalinowe dla Kolei Wielkopolskich
Foto: materiały własne
Spółka Koleje Wielkopolskie, operator Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, rozstrzygnęła przetarg na dostawcę czterech nowych trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych typu 36WEhd.


Spółka Koleje Wielkopolskie, operator Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, rozstrzygnęła przetarg na dostawcę czterech nowych trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych typu 36WEhd.

Pojazdy te będą stanowić istotne uzupełnienie taboru Kolei Wielkopolskich i będą obsługiwać połączenia głównie na liniach Poznań – Wągrowiec – Gołańcz oraz Poznań – Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn.
Zwycięzcą przetargu została polska firma Newag. Wykonawca zadeklarował dostawę dwóch pierwszych składów w terminie 410 dni od daty podpisania umowy, pozostałe dwa zostaną dostarczone po 500 dniach. Łączna wartość zamówienia podstawowego (czterech składów) opiewa na kwotę prawie 95 mln zł brutto. Planowane dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach WRPO 2014+ („Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego, działanie 5.2) wynosi 66 368 000 złotych.


8 lipca 2019
Będzie więcej pociągów na trasie Poznań – Piła
Foto: materiały własne
Możliwość przejazdu większej liczby pociągów na trasie z Poznania do Piły – to podstawowe efekty planowanej budowy drugiego toru i dodatkowego przęsła mostu kolejowego w Obornikach Wielkopolskich.


Możliwość przejazdu większej liczby pociągów na trasie z Poznania do Piły – to podstawowe efekty planowanej budowy drugiego toru i dodatkowego przęsła mostu kolejowego w Obornikach Wielkopolskich.

Podróżni zyskają także nowy, dodatkowy peron na stacji. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 5 lipca podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności, w ramach którego przeprowadzona będzie analiza inwestycji.
Kompleksowa analiza, która zostanie przygotowana w ramach studium wykonalności, określi zakres planowanych prac. Będzie uwzględniać m.in. potrzeby komunikacyjne mieszkańców miasta i regionu, a także wpływ inwestycji na rozwój miasta oraz województwa. Opracowanie warte ok. 400 tys. zł (netto) powstanie dzięki środkom własnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dokumentacja będzie gotowa do końca bieżącego roku. Przygotuje ją konsorcjum Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. wraz z Instytutem Kolejnictwa.
Planowana inwestycja zakłada budowę drugiego toru wraz z nową siecią trakcyjną na ponad 2 km odcinku między posterunkiem odgałęźnym Oborniki Wielkopolskie Most, a stacją Oborniki Wielkopolskie. Na Warcie wybudowane zostanie nowe przęsło mostu kolejowego, które zapewni sprawny, dwutorowy ruch pociągów. Dzięki temu na trasę pomiędzy Poznaniem a Piłą będzie mogło wyjechać więcej pociągów, co będzie miało bezpośredni wpływ na rozwój połączeń realizowanych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Ponadto podróżni w Obornikach zyskają drugi peron przy nowym torze na przystanku osobowym Oborniki Wielkopolskie Miasto. Jednokrawędziowa platforma będzie mieć 300 m długości i 76 cm wysokości. Ułatwi to korzystanie z pociągów. Wygodę na pozbawionym barier architektonicznych obiekcie zapewnią wiata i czytelne tablice informacyjne. Na przystanku rozważana jest budowa przejścia podziemnego wraz z windą. Inwestycja uwzględni budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w okolicy przystanku oraz projektowaną przebudowę dworca kolejowego Oborniki Wielkopolskie Miasto. – Inwestycja planowana z Krajowego Programu Kolejowego pozwoli nam zlikwidować „wąskie gardło” na linii z Poznania do Piły. Dzięki temu mieszkańcy zyskają jeszcze lepszą kolej i więcej połączeń. Zapewnimy sprawne podróże z nowego, wygodnego peronu i zwiększymy przepustowość. To szczególnie ważne, bo odcinek Poznań Główny – Oborniki Wielkopolskie – Rogoźno został zaplanowany do obsługi w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – powiedział członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Arnold Bresch.
Rozpoczęcie budowy nowego peronu, mostu i drugiego toru w Obornikach Wielkopolskich planowane jest po 2020 r. Projekt będzie ubiegać się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Prace mają być kontynuacją modernizacji linii Poznań – Piła, która zakończy się w grudniu bieżącego roku.
Fot. PKP PLK SA


25 czerwca 2019
Wzrost pasażerów dzięki PKM
Foto: materiały własne
„PKM motorem napędowym wzrostu liczby podróżnych” taki tytuł ma artykuł zamieszczony na stronie internetowej miesięcznika Rynek Kolejowy.


„PKM motorem napędowym wzrostu liczby podróżnych” taki tytuł ma artykuł zamieszczony na stronie internetowej miesięcznika Rynek Kolejowy.
Zeszły rok był dla kolejowych spółek samorządowych okresem intensywnego wzrostu liczby przewożonych podróżnych. Dobre wyniki osiągnęły w tym zakresie Koleje Dolnośląskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, a także Koleje Wielkopolskie. Poznański przewoźnik obsłużył w 2018 r. ok. 11 mln pasażerów, a więc o ponad 2 mln więcej niż w 2017 r. Pozostała część artykułu na stronie
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/koleje-wielkopolskie-pkm-motorem-napedowym-wzrostu-liczby-podroznych-92389.html


Szczegóły dostępne są w komunikacie prasowym »
24 czerwca 2019
Newag dostarczy spalinowe szynobusy dla Kolei Wielkopolskich?
Foto: materiały własne
Informacja pod takim tytułem opublikowana została na stronie internetowej miesięcznika Rynek Kolejowy.


Informacja pod takim tytułem opublikowana została na stronie internetowej miesięcznika Rynek Kolejowy.

Autor artykułu pisze, że w przetargu Kolei Wielkopolskich na dostawy czterech trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych z opcją na kolejne dwa pojazdy jedyną ofertę – i to odpowiadającą wymaganiom cenowym zamawiającego – złożył Newag.
Szczegóły na stronie Ryku Kolejowego: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/newag-dostarczy-spalinowe-szynobusy-dla-kolei-wielkopolskich-92434.html


24 maja 2019
Będzie drugi tor na moście w Obornikach
Foto: materiały własne
W połowie maja w urzędzie marszałkowskim w Poznaniu podpisana została z PKP PLK umowa o współpracy w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektu budowy dwukilometrowego odcinka toru i mostu, po którym ten tor przekroczy Wartę w Obornikach Wielkopolskich.


W połowie maja w urzędzie marszałkowskim w Poznaniu podpisana została z PKP PLK umowa o współpracy w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektu budowy dwukilometrowego odcinka toru i mostu, po którym ten tor przekroczy Wartę w Obornikach Wielkopolskich.

Z pozoru niewielka inwestycja może znacznie poprawić warunki prowadzenia ruchu aglomeracyjnego między Obornikami Wielkopolskimi a Poznaniem. W tej chwili drugi tor od strony Poznania kończy się przy wjeździe do Obornik, a wąskim gardłem przed stacją jest jednotorowy most.

Więcej informacji na ten temat na stronie miesięcznika Rynek Kolejowy:

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/wielkopolska-chce-dobudowac-drugi-tor-na-fragmencie-linii-poznan--pila-91937.html


Fot. PKP PLK SAKampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
e-mail: pawel.napieralski@metropoliapoznan.pl