infolinia

Wydarzenia

  

 

23 stycznia 2023
2022 – kolejny rekordowy rok
Foto: materiały własne
Operator Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, spółka Koleje Wielkopolskie informuje o rekordowych wynikach przewozowych za miniony rok. Liczba pasażerów podróżujących na pokładach pociągów samorządowego przewoźnika w roku 2022 wyniosła ponad 14 milionów pasażerów.


Operator Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, spółka Koleje Wielkopolskie informuje o rekordowych wynikach przewozowych za miniony rok. Liczba pasażerów podróżujących na pokładach pociągów samorządowego przewoźnika w roku 2022 wyniosła ponad 14 milionów pasażerów.

Zgodnie z opublikowaną przez spółkę informacją, w poprzednim roku z pociągów Kolei Wielkopolskich skorzystało 14,25 miliona pasażerów. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w pierwszej połowie roku wyniki przewozowe wynosiły około 6,6 miliona pasażerów, druga połowa okazała się dużo korzystniejsza.

Przedstawiciele Zarządu samorządowego przewoźnika pod koniec roku 2021 informowali o prognozie na rok kolejny, w której założono, że biało-czerwone pociągi na swoich pokładach przewioną od 12 do 12,5 mln pasażerów. Jak widać, ostateczne wyniki znacznie przekroczyły szacunki. W roku 2019, przed wybuchem pandemii, KW przewiozły ponad 12 mln pasażerów.

W minionych miesiącach spółka wzbogaciła swoją flotę o kolejne nowe pociągi z napędem spalinowym, które zgodnie z planem niebawem zostaną zmodernizowane i dostosowane do poruszania się również na liniach elektrycznych, przez co staną się pojazdami dwutrakcyjnymi. Rok 2022 to też otwarcie bazy utrzymaniowej w Wągrowcu dedykowanej dla pociągów spalinowych.


18 stycznia 2023
Umowa na nowe Elfy 2
Foto: materiały własne
Nowe elektryczne zespoły trakcyjne trafią do Wielkopolski. Samorząd województwa podpisał umowę z na zakup czterech jednostek Elf 2, które trafią do zamawiającego w ciągu 22 miesięcy.


Nowe elektryczne zespoły trakcyjne trafią do Wielkopolski. Samorząd województwa podpisał umowę z na zakup czterech jednostek Elf 2, które trafią do zamawiającego w ciągu 22 miesięcy.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z bydgoską Pesa na zakup czterech nowych jednostek. Do województwa dotrą znane i sprawdzone pociągi Elf 2. Zakup został wsparty dotacją z rządowego programu Polski Ład, która wynosiła ponad 100 milionów złotych, przy 142 milionowej wartości zamówienia. Pierwsze nowe jednostki powinny dotrzeć do zamawiającego w ciągu 22 miesięcy od dnia podpisania umowy.

– Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i podpisać umowę na nowe jednostki. Od lat inwestujemy w tabor. Do tej pory na rozwój naszej floty wydaliśmy ponad miliard złotych, z czego z budżetu województwa ponad 703 miliony złotych – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wielkopolska w najbliższych latach planuje również realizację inwestycji w tabor napędzany wodorem, który ma zająć w przyszłości miejsce obecnych spalinowych jednostek.

– Współpraca między nami zaczęła się w 2006 roku. Do tej pory Wielkopolska kupowała u nas zarówno pociągi spalinowe jak i elektryczne. Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli dostarczyć kolejne jednostki Elf 2. Zrobimy wszystko, żeby te pociągi dotarły do zamawiającego przed czasem – informuje Maciej Maciejewski, wiceprezes bydgoskiej Pesy.

Bydgoski producent planuje organizację spotkania dla przedstawicieli przewoźników pasażerskich oraz samorządów, podczas którego przedstawi rozwiązania wodorowe dla pojazdów pasażerskich.17 stycznia 2023
Zwiększenie bezpieczeństwa w Kiekrzu
Foto: plk-sa.pl
W Kiekrzu od połowy lutego br. otwarte zostanie nowe pieszo-rowerowe przejście pod linia PKM 4. Inwestycja o wartości 14 mln zł wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na kolejowej trasie.


W Kiekrzu od połowy lutego br. otwarte zostanie nowe pieszo-rowerowe przejście pod linia PKM 4. Inwestycja o wartości 14 mln zł wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na kolejowej trasie.

Bezkolizyjne przejście powstanie pod linią kolejową Poznań Główny – Szczecin zapewniając jednocześnie łatwiejszą komunikację w Kiekrzu. Przeznaczony dla pieszych i rowerzystów obiekt połączy ulice Krętą i Ostrą, a drogę m.in. do Jeziora Kierskiego Małego. Prace budowlane dobiegły końca. PKP Polskie Linie Kolejowe oczekują jedynie na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, które powinno zostać niebawem wydane. Zgodnie z zapowiedziami tunel zostanie udostępniony mieszkańcom w połowie lutego.

– Inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe nie tylko zwiększają bezpieczeństwo na kolejowych trasach, ale usprawniają również komunikację wokół linii. Tylko w województwie wielkopolskim zbudowaliśmy kilkanaście bezkolizyjnych przejść i skrzyżowań kolejowo drogowych. Take rozwiązanie za miesiąc będzie także udostępnione w Kiekrzu – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Podczas budowy obiektu uwzględniono potrzeby osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przejście pod torami z chodnikiem i asfaltową ścieżką rowerową mierzy 16 m długości i 6 m szerokości, połączone jest z zlokalizowanymi po oby stronach drogami gminnymi. Tunel został wyposażony w monitoring oraz jasne oświetlenie.

Na realizację inwestycji pn.: „Budowa przejścia pieszo-rowerowego pod torami w ciągu ulicy Ostra i Kręta w Kiekrzu” spółka PKP PLK przeznaczyła ok. 14 mln zł (netto). Jest to dodatkowe działanie realizowane na linii kolejowej E59. Wspomniana trasa jest obecnie w trakcie modernizacji, która odbywa się w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”.

Podczas prowadzonych prac modernizacyjnych na liniach kolejowych w Wielkopolsce w ostatnich latach powstało kilkanaście bezkolizyjnych skrzyżowań. To 5 przejść pod torami oraz 13 wiaduktów. PKP Polskie Linie Kolejowe są nadal w trakcie realizacji kolejnych 4 takich projektów w Plewiskach, Kobylnicy i Wrześni (dwa wiadukty). Wszystkie inwestycje były i są wspierane m.in. środkami unijnymi.


11 stycznia 2023
Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku rozpoczęte!
Foto: materiały własne
Stowarzyszenie Metropolia Poznań chcąc ułatwić i poprawić mobilność mieszkańców wdrożyło działania zmierzające do opracowania strategicznego dokumentu tj. Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań́, w skład której wchodzą jednostki tj.: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz Szamotuły, Oborniki, Skoki i Śrem.


Stowarzyszenie Metropolia Poznań chcąc ułatwić i poprawić mobilność mieszkańców wdrożyło działania zmierzające do opracowania strategicznego dokumentu tj. Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań́, w skład której wchodzą jednostki tj.: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz Szamotuły, Oborniki, Skoki i Śrem.

Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności (SUMP) i dlaczego jest taki ważny?

Plan Zrównoważonej Mobilności, czyli z ang. SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) stanowi długoterminową strategię wraz z planem wdrożenia, nastawianą przede wszystkim na zapewnienie mieszkańcom dobrego dostępu do celów podróży i usług.

Ten kompleksowy strategiczny dokument, opracowany i wdrażany jest przez władze miast i gmin oraz podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej. W planie, obok diagnozy i określenia problemów mobilności występujących na danym obszarze, muszą znaleźć się także adekwatne działania i zachęta do kształtowania wybranych zachowań komunikacyjnych, jak również wskazanie narzędzi monitoringu stanu mobilności.

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 będzie nie tylko strategicznym opracowaniem, lecz przede wszystkim uruchomi szereg praktycznych działań – wieloletnią politykę w zakresie zrównoważonej mobilności dla całego obszaru, która dzięki systematycznemu monitoringowi będzie modyfikowana zgodnie z bieżącymi potrzebami i warunkami.

Plan będzie w sposób kompleksowy uwzględniać kwestie infrastrukturalne, organizacyjne i operacyjne, budując całościową logikę zmian – a nie tylko planując rozwój infrastruktury.

Wszelkie proponowane działania będą oceniane przez pryzmat ich wpływu na środowisko, klimat i mieszkańców, a także możliwości wzbudzenia dodatkowego ruchu drogowego.

Jakie są podstawowe cele Planu Zrównoważonej Mobilności?

• zapewnienie wszystkim mieszkańcom obszaru Metropolii Poznańskiej takich opcji transportowych, które umożliwiają łatwy dostęp do celów podróży i usług,
• poprawa stanu bezpieczeństwa, w szczególności pieszych i rowerzystów,
• redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu, emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
• promowanie zbiorowych i niskoemisyjnych form transportu osób i towarów,
• pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców i gospodarki.

Podsumowując, celem opracowania i wdrożenia planu jest ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz podróży zbiorowych oraz bezemisyjnych na terenie całego obszaru Metropolii Poznań.

Jakie korzyści dla mieszkańców mogą wynikać z wdrożenia SUMP?


• stworzenie spójnej sieci infrastruktury rowerowej (tras i ścieżek rowerowych),
w kontekście komunikacyjnym, jak i turystycznym,
• atrakcyjniejsza i bardziej dostępna komunikacja zbiorowa,
• wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
• zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego,
• redukcja emisji spalin,
• powstawanie nowych centrów przesiadkowych oraz parkingów „parkuj i jedź”.

Istotna rola mieszkańców

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument tworzony razem z mieszkańcami, to planowanie przyszłości regionu przede wszystkim z nastawieniem na ludzi i ich potrzeby!


Prace składają się z kilku etapów. Jednym z nich, bardzo istotnym, są badania ankietowe wśród mieszkańców oraz konsultacje społeczne.

Celem takich działań jest zebranie informacji o oczekiwaniach, potrzebach czy problemach w funkcjonowaniu poszczególnych gmin w obszarach: transportu, zagospodarowania przestrzennego, środowiska, gospodarki, polityki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa.

Zapraszamy do ankiety!
W związku z rozpoczętymi pracami zachęcamy wszystkich mieszkańców Metropolii Poznań zainteresowanych współtworzeniem tego strategicznego dokumentu do wypełnienia anonimowej ankiety.

https://wypelnij.online/index.php?r=survey/index&sid=947456

Badanie ma na celu rozpoznanie i zdefiniowanie głównych problemów, których rozwiązania powinny się znaleźć w przygotowywanym Planie Zrównoważonej Mobilności.
Każdy głos się liczy, zdanie mieszkańców się jest dla nas bardzo cenne!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety i z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!


Zapraszamy również mieszkańców Metropolii Poznań zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych do śledzenia aktualności na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.metropoliapoznan.pl, gdzie będą publikowane informacje o etapach prac nad dokumentem oraz terminach spotkań.


Projekt na zlecenie Stowarzyszenia Metropolii Poznań realizuje firma LPW sp. z o.o.


4 stycznia 2023
Powtórny przetarg na modernizację obwodnicy Poznania
Foto: materiały własne
PKP PLK poszukuje Wykonawcy do zaprojektowania i wykonania prac budowlanych związanych z modernizacją linii obwodowej w Poznaniu. Przetarg został ogłoszony powtórnie. Obwodnica miasta ma zostać przystosowana do prowadzenia pociągów pasażerskich za sprawą budowy łącznicy oraz nowych przystanków. Istnieje szansa, iż uda się pozyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia ze środków programu CEF2, na które liczy spółka kolejowa.


PKP PLK poszukuje Wykonawcy do zaprojektowania i wykonania prac budowlanych związanych z modernizacją linii obwodowej w Poznaniu. Przetarg został ogłoszony powtórnie. Obwodnica miasta ma zostać przystosowana do prowadzenia pociągów pasażerskich za sprawą budowy łącznicy oraz nowych przystanków. Istnieje szansa, iż uda się pozyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia ze środków programu CEF2, na które liczy spółka kolejowa.

Zgodnie z zapowiedzią spółka kolejowa ponownie złożyła wniosek, tym samym stara się o pozyskanie dodatkowych środków z budżetu europejskiego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – CEF 2. Pierwszy, ogłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe, został unieważniony. Ceny przedstawione przez oferentów w tym postępowaniu były wysokie i znacznie przekraczały budżet przeznaczony na realizację przedsięwzięcia. W efekcie inwestycja została odłożona.

Teraz, spółka kolejowa wznawia prace nad tym projektem. Według ogłoszonego niedawno postępowania przetargowego wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania oraz wykonania określonych prac budowlanych w ciągu linii kolejowych 272, 352, 354,394, 395, 801, 802, 803 oraz 805 i 853, które tworzą tzw. kolejową obwodnicę Poznania. Czas na realizację tego zamówienia wynosi 43 miesiące, które liczone będą od dnia rozpoczęcia prac. Zamawiający, o wyborze najkorzystniejszej oferty, zdecyduje na podstawie jednego kryterium, którym będzie cena brutto.

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Poszczególne linie określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia dostosowanego zostaną do prędkości od 60 do 120 km/h dla pojazdów osobowych oraz do 80 km/h dla pociągów towarowych. Będzie to możliwe dzięki wymianie szyn oraz rozjazdów kolejowych.

W zakres inwestycji wejdą również prace dotyczące odwodnienia i podtorza, które wraz z niektórymi nasypami zostaną dodatkowo wzmocnione. Realizowane prace obejmą obiekty inżynieryjne (w zależności od stanu technicznego) oraz przejazdy kolejowo-drogowe i sieci trakcyjne.

Żeby w pełni wykorzystywać potencjał obwodnicy konieczna będzie budowa linii kolejowej (łącznicy) spinającej posterunek odgałęźny Poznań Suchy Las znajdujący się na linii 354 ze stacją Poznań Piątkowo. Do nowej linii przypisany zostanie numer 853. Jej powstanie da możliwość trasowania pociągów wokół miasta w tzw. ringu.

Aby na towarowej obwodnicy Poznania pojawiły się pociągi pasażerskie koniecznym jest wybudowanie lub odpowiednie odnowienie przystanków osobowych. Jednym z nich będzie nowy przystanek Swarzędz Nowa Wieś zlokalizowany na linii 352, który składać się będzie z dwóch peronów jednokrawędziowych po obu stronach torów, o długości 200 m, szerokości 5 metrów oraz wysokości 76 cm.

Przystanek, o roboczej nazwie Poznań Piątkowo, na którym zaplanowano budowę jednokrawędziowego peronu znajdzie się na nowej łącznicy kolejowej. Ma mieć on identyczne parametry jak krawędzie na linii 352. Dodatkowo, zgodnie z planami na obwodnicy pojawią się również przystanki Poznań Zieliniec (2 perony, po jednym przy każdym z torów) na linii 394 i Poznań Koziegłowy (2 perony, po jednym przy każdym torze) na linii 395.
Na linii 395 Wykonawca wybuduje przystanki Poznań Naramowice oraz Poznań Uniwersytet. Identyczną charakterystykę będą mieć przystanki Koziegłowy i Zieliniec z wyjątkiem szerokości, która wynosić będzie 4, a nie 5 metrów. Perony na Naramowicach i rejonie pętli tramwajowej na Sobieskiego będą miały już po 5 metrów szerokości oraz jedną krawędź przy każdym z torów. Długość to także 200 metrów.

Poznań Kobylepole oraz Poznań Franowo to ostatnie dwa przystanki, które mają zostać objęte tym zadaniem. Na Franowie podjęto decyzję o likwidacji kilku torów stacyjnych, rozebraniu wszystkich starych peronów, natomiast w ich miejsce powstaną dwa nowe obiekty peronowe o wymiarach: długość – 300 m, wysokość 76 cm, szerokość natomiast w przypadku peronu 1 zlokalizowanego przy torze nr 1 wyniesie 5 m oraz 3 m w przypadku peronu przy torze drugim. Każdy z nich wyposażony w jedną krawędź peronową. W Kobylimpolu, przy torze drugim linii 354 znajdzie się peron o długości 200 m i szerokości 5.
Na wszystkich peronach znajdą się elementy małej infrastruktury tj. tablice informacyjne, ławki, wiaty oraz kosze na śmieci.

Zamiany obejmą także system sterowania ruchem kolejowym. Niektóre z budynków nastawni zostaną wyremontowane, natomiast na stacji Poznań Franowo znajdzie się całkiem nowa nastawnia dysponująca, która zarządzać ruchem na posterunkach Poznań Piątkowo, Koziegłowy, Franowo oraz Starołęka.

Przy ulicy Kolejowej powstanie spora budowla mierząca 1800 m powierzchni użytkowej. W jej wnętrzu znajdzie się centrum sterowania i zarządzania ruchem kolejowym oraz część administracyjna. Budynek przeznaczony będzie dla około 600 pracowników.


3 stycznia 2023
Nowa Aplikacja PEKA
Foto:poznan.pl
Niedługo pasażerowie zyskają wiele nowych, wygodnych możliwości za sprawą wprowadzenia Aplikacji PEKA. Nowe rozwiązanie umożliwi zakup biletu oraz jego okazanie podczas kontroli bez konieczności posiadania plastikowego odpowiednika. Dodatkowo zmianie ulegnie system obsługi pasażera na portalu PEKA, który zyskał nowy wygląd, kolorystykę oraz łatwość obsługi.


Niedługo pasażerowie zyskają wiele nowych, wygodnych możliwości za sprawą wprowadzenia Aplikacji PEKA. Nowe rozwiązanie umożliwi zakup biletu oraz jego okazanie podczas kontroli bez konieczności posiadania plastikowego odpowiednika. Dodatkowo zmianie ulegnie system obsługi pasażera na portalu PEKA, który zyskał nowy wygląd, kolorystykę oraz łatwość obsługi.

– Wdrożenie Aplikacji PEKA to dobra wiadomość dla pasażerów, którzy będą mogli wygodniej korzystać z transportu publicznego. Pod względem technologicznym zmiana jest bardzo duża i polega na umożliwieniu zapisywania biletów okresowych w trybie online, a nie jak dotychczas wyłącznie na karcie. Bilet kupiony w aplikacji będzie można natychmiast okazać na smartfonie – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

– Rozpoczynając modernizację systemu PEKA chcieliśmy sprawić, że będzie on dla pasażerów prostszy i bardziej intuicyjny. To się udało. Dużo wygodniejsze będzie zwłaszcza korzystanie z biletów okresowych. Dotychczas, żeby kupić taki bilet konieczne było wyrobienie imiennej karty. Teraz, po pobraniu Aplikacji PEKA, karta będzie nam potrzebna w momencie, kiedy będziemy chcieli korzystać z tPortmonetki. Nowy klient, który rozpocznie przygodę z PEKĄ poprzez aplikację, będzie mógł w każdej chwili zamówić kartę – informuje Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Testy na bezpłatnej aplikacji zostały już przeprowadzone, a w przeciągu kilku dni będzie można pobrać ją na telefon. W Google Play znajdzie się ona już 5 stycznia, natomiast użytkownicy systemu iOS muszą jeszcze poczekać, gdyż aplikacja jest obecnie w trakcie weryfikacji. Ostatecznie aplikacja będzie dostosowana do urządzeń w platformą Android oraz iOS.

Teraz swoje konto w systemie PEKA pasażerowie będą mogli sprawdzać z poziomu aplikacji, poza tym zakupią w niej bilet okresowy, czy też sprawdzą z jakich ulg w transporcie publicznym mogą skorzystać (jeśli wcześniej zostały one zapisane w systemie). Urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją spełni także funkcję identyfikatora cyfrowego w transporcie publicznym.

Zaletą nowego systemu jest możliwość zakupu biletu elektronicznego – koniecznością będzie dostęp do indywidualnego konta użytkownika i internetu, wówczas pasażer będzie miał możliwość dokonywania doładować i zakupów przez 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Płatności wykonywane będą przez obecnego operatora, tak jak dotychczas, czyli poprzez blik, przelew, inne szybkie płatności do banków realizowane przez Przelewy 24.

W przypadku kontroli biletów pasażer będzie przedstawiał QR-kod wygenerowany przez aplikację. Ze względów bezpieczeństwa logowanie do aplikacji jest możliwe tylko raz na 24 godziny na jednym urządzeniu.

Wartą uwagi funkcjonalnością aplikacji jest możliwość łączenia kont i zarządzania nimi w systemie PEKA. Z poziomu konta głównego rodzic lub opiekun prawny będzie miał możliwość stworzenia konta dla dziecka lub powiązaniu już istniejącego.

Wszyscy dotychczasowi użytkownicy systemu PEKA, który posiadają już swoje indywidualne konto i imienne karty PEKA, przy instalowaniu aplikacji zostaną poproszeni o dodanie swojego zdjęcia.

Zmianie ulegnie również system obsługi pasażerów pod adresem www.peka.poznan.pl. Nową odsłonę będzie można zobaczyć 5 stycznia.

Nowy kreator zakupu biletu okresowego, doładowanie tPortmonetki to tylko przykładowe z zastosowanych na portalu pasażerskim funkcjonalności. System został zaprojektowany tak, aby spełniał standardy dostępności cyfrowej, wymogów WCAG 2.1., a w przyszłości mógł zostać rozbudowany o kolejne funkcje.

Portal został w pełni zintegrowany z Aplikacji PEKA. Zyskał również nową, przejrzystą szatę graficzną współgrającą z dotychczasowym layoutem aplikacji. Użytkownik logując się na swoje konto w systemie - poprzez stronę internetową na komputerze, smartfonie lub w aplikacji - będzie miał taki sam widok.


Kampania informacyjna

  

 


Spot z wypowiedzią
Jacka Jaśkowiaka,
Prezydenta Poznania

Spot z wypowiedzią
Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Spot z wypowiedzią
Jana Grabkowskiego,
Starosty Powiatu Poznańskiego

Dla mediów

  

 

Komunikaty prasowe12 września 2018
Śrem i Czempiń czekają na połączenie kolejowe

Komunikat prasowy
PDF 0,1 MB,
pobierz ›
DOC 0,1 MB,
pobierz ›

LogotypyCDR 29 kB, pobierz ›
AI 79 kB, pobierz ›
JPG 232 kB, pobierz ›

CDR 1,3 MB, pobierz ›
JPG 118 kB, pobierz ›

Kontakt dla prasyStowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl